Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

Informacja o projekcie

Ruszyły szkolenia spawacz metodą TIG i MIG


W ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie” od dnia 9 września 2019 r. realizowane jest szkolenie zawodowe spawacz metodą TIG i MIG. Szkolenie obejmie swoim zakresem 200 godzin szkoleniowych, a planowany termin zakończenia szkolenia to 22 października 2019 r. W tym dniu osoby uczestniczące w szkoleniu przejdą również egzamin. Egzamin na uprawnienia spawalnicze odbywać się będzie przed Komisją Spawalniczą działającą pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją Spawalniczą absolwenci otrzymają następujące dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje:

1. Książkę spawacza z wpisanymi uprawnieniami
2. Świadectwo Egzaminu Spawacza w języku angielskim i niemieckim.

W ramach projektu w powyższym zakresie objęto wsparciem dwóch mężczyzn.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie