flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022
Wartość dofinansowania/ całkowity koszt zadania: 68.544 zł


   W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informuję, że dokonano naboru wykonawców usług opieki wytchnieniowej.

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
Wartość dofinansowania /całkowity koszt zadania: 68.544 zł

   Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.