Program "Dobry Start"

Informacje

    300


   Od dnia 1 lipca 2019 r. ponownie można składać wnioski w ramach rządowego programu Dobry start i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci do ukończenia 20 roku życia ( w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia), niezależnie od dochodów rodziny.

Wniosek można złożyć:

- elektronicznie - od 1 lipca do 30 listopada (za pomocą bankowości elektronicznej i za pośrednictwem portalu Emp@tia)
- tradycyjnie (papierowo) - od 1 sierpnia do 30 listopada

Uwaga !

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Jesteś tutaj: Strona główna Program "Dobry Start"