Aktualności

27.02.2019 r. (Środa)                      w godz. 8.00 - 15.00
28.02.2019 r. (Czwartek)                w godz. 8.00 - 15.00
01
.03.2019 r. (Piątek)                     w godz. 8.00 - 13.00

w ramach programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 odbedzie sie, dla uprawnionych osób z MOPS Włodawa i GOPS Włodawa wydawanie żywności w następujących artykułach:

- Koncentrat pomiodorowy - 4 szt. na osobę
- Powidła Śliwkowe - 3 szt. na osobę
Mleko UHT - 2 szt. na osobę
- Ser podpuszczkowy -   na osobę
- Kabanosy - 2 szt. na osobę
Filet z makreli w oleju - 4 szt. na osobę
- Cukier biały - 1 szt. na osobę
- Miód nektarowy - 1 szt. na osobę

Włodawa, 24. 01. 2019 r.

MOPS. 271. 2. 2019. GN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w ramach których będą realizowane zajęcia z dziećmi w następujących formach:

30.01.2019 r. (Środa)                      w godz. 8.00 - 15.00
31
.01.2019 r. (Czwartek)                w godz. 8.00 - 15.00
01
.02.2019 r. (Piątek)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2018, dla uprawnionych osób:

- Fasola biała - 4 szt. na osobę
- Koncentrat pomiodorowy - 1 szt. na osobę
- Ryż biały - 2 szt. na osobę
- Kasza gryczana - 2 szt. na osobę 
- Szynka drobiowa - 3 szt. na osobę
- Szynka wieprzowa- 2 szt. na osobę

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIONE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”.

 

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

07.11.2018 r. (Środa)                      w godz. 8.00 - 15.00
08
.11.2018 r. (Czwartek)                w godz. 8.00 - 15.00
09
.11.2018 r. (Piątek)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2018, dla uprawnionych osób:

Groszek z marchewką - 4 szt. na osobę
- Herbatniki maślane - 3 szt. na osobę
- Mleko UHT - 2 szt. na osobę
- Szynak drobiowa - 5 szt. na osobę 
- Szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIONE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”

MOPS.711.3.2018.PG

Włodawa, 24 września 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 18a. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.
W odpowiedzi na ogłoszony 31 sierpnia 2018 r. konkurs nie złożono żadnej oferty.
 

Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej we Włodawie

/-/ Grażyna Nowak

 
 

 

Jesteś tutaj: Strona główna