Aktualności

KOMUNIKAT

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że obsługa interesantów Ośrodka jest prowadzona w punkcie usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – wejście od strony Banku PKO BP, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników, zachęcamy do załatwiania spraw:
- telefonicznie lub za pomocą faksu,
- z wykorzystaniem poczty elektronicznej
- za pomocą skrzynki e-PUAP,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
Nr telefonów, faksu oraz skrzynki pocztowej dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.wlodawa.eu

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że wypłata stypendiów szkolnych należnych za okres od stycznia do czerwca 2020 r. nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zgodnie z prośbą  Rzecznika Praw Obywatelskich przekazujemy celem zapoznania publikację “Osobisty plan awaryjny”, z przeznaczeniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w okresie epidemii i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się mogą poszukiwać pomocy i wsparcia.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że obsługa interesantów Ośrodka jest prowadzona w punkcie usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – wejście od strony dziedzińca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników, zachęcamy do załatwiania spraw:
- telefonicznie lub za pomocą faksu,
- z wykorzystaniem poczty elektronicznej
- za pomocą skrzynki e-PUAP,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
Nr telefonów, faksu oraz skrzynki pocztowej dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.wlodawa.eu

Jesteś tutaj: Strona główna