Aktualności

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z realizacją talonów na zakup artykułów żywnościowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Włodawy, nr sprawy: MOPS.271.2.2015.KZ z dnia 20.10.2015 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pliki do pobrania

Jesteś tutaj: Strona główna