Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”.

 

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

07.11.2018 r. (Środa)                      w godz. 8.00 - 15.00
08
.11.2018 r. (Czwartek)                w godz. 8.00 - 15.00
09
.11.2018 r. (Piątek)                     w godz. 8.00 - 14.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2018, dla uprawnionych osób:

Groszek z marchewką - 4 szt. na osobę
- Herbatniki maślane - 3 szt. na osobę
- Mleko UHT - 2 szt. na osobę
- Szynak drobiowa - 5 szt. na osobę 
- Szynka wieprzowa - 2 szt. na osobę

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIONE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”

MOPS.711.3.2018.PG

Włodawa, 24 września 2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 18a. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r.
W odpowiedzi na ogłoszony 31 sierpnia 2018 r. konkurs nie złożono żadnej oferty.
 

Z-ca Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej we Włodawie

/-/ Grażyna Nowak

 
 

 

  • Włodawa, 11. 09. 2018 r.

MOPS. 271. 10. 2018. GN

ZAPYTANIE O CENĘ
 
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawcy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, tj. na terenie miasta Włodawa, w ramach których będzie prowadzona dogoterapia.

Jesteś tutaj: Strona główna