Aktualności

Informuję, że od 5 sierpnia 2019 r.
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie
wydają skierowania do pomocy żywnościowej
w ramach POPŻ – Podprogram 2019

    Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1.402  PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.056  PLN dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

wakcje

EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021,

- wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Dobry start",

- świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz wyprawkę dla ucznia 300+ w wersji elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r.

 

500


dzieci

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice
Świetlica Środowiskowa we Włodawie
zaprasza dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach:
opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, 
profilaktycznych, artystycznych, sportowych

U nas można:
• miło spędzić czas;
• odrobić lekcje;
• śmiać się;
• rysować, malować, tworzyć;
• bezpiecznie bawić się;
• czytać;
• grać w gry;
• uczyć się;
• poznać nowych przyjaciół;
• korzystać ze stanowisk komputerowych;
• grać w bilarda i tenisa stołowego;

Informacje i zapisy poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00 w budynku 
Szkoły Muzycznej ul. Szkolna 7 sala 42

ZAPRASZAMY

Jesteś tutaj: Strona główna