Aktualności

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z realizacją talonów na zakup artykułów żywnościowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Włodawy, nr sprawy: MOPS.271.2.2015.KZ z dnia 20.10.2015 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pliki do pobrania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie  unieważnia postępowanie MOPS.271.2.2015.KZ ogłoszone dnia 12 lipca 2015 r.

Powodem unieważnienia postępowania jest brak ofert. Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na udzielenie zamówienia na realizację talonów żywnościowych dla podopiecznych MOPS we Włodawie zostanie ponownie ogłoszone.

Włodawa, 20-10-2015 r.

Jesteś tutaj: Strona główna