Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”

Jesteś tutaj: Strona główna Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego