Aktualności

SKMBT C22021090808340

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK Lublin
Członkowie PCK Oddziału we Włodawie
Pracownicy Urzędu Gminy we Włodawie


   W imieniu własnym i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie składam Państwu serdecznie podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie w działania na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2021 r. we Włodawie.
Państwa życzliwość i szlachetny gest są wyrazem odpowiedzialności, empatii i głębokiej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To postawa godna naśladowania.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawie

plakat 01

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

SKMBT C22021081309030

300

Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021, poz. 11).

zywnosc

Jesteś tutaj: Strona główna